Wykonywaliśmy roboty m.in. dla n/w Inwestorów:

Do większych naszych Inwestycji możemy zaliczyć:


Urząd Gminy Nieporęt:


Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe:

Modernizacje dróg z wymianą całkowitą nawierzchni:

Firma "DROMO" przez wiele lat zajmowała się również na terenie Urzędu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy naprawą nawierzchni asfaltem lanym wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz bieżącą konserwacją i utrzymaniem ulic z kostki, płyt i trylinki.


Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer:


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wyżyny":

Wykonanie dróg dojazdowych, parkingów, chodników i nawierzchni asfaltowych w n/w osiedlach:


Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga" Osiedle "Targówek":

Wykonanie zatok parkingowych, napraw nawierzchni drogowych i ciągów pieszo-jezdnych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Administracji Osiedla "Targówek":


Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga" Osiedle "Poraje":


Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga" Osiedle "Erazma":


Instytut Elektrotechniki w Warszawie:

Wykonanie nawierzchni pola pomiarowego wraz z drogą dojazdową na terenie Instytutu.


"Sanitex"

Roboty asfaltowe na terenie ABB ,, ZWAR” w Międzylesiu.


Urząd Gminy w Jadowie:

Firma "DROMO" wykonała Inwestycje dla Urzędu Gminy Jadów polegającą na zagospodarowaniu terenu szkolnego w Jadowie. Zakres inwestycji obejmował następujące prace:


"ZINO" sp. z o.o.

Wszystkie prace wykonano przy hali magazynowej ul. Okólna w Markach.


Firma jest w stanie podjąć się każdego zadania w zakresie prowadzonej działalności, niezależnie od stopnia trudności, gwarantując w pełni profesjonalne i terminowe wykonanie.


STRONA GŁÓWNA

Budowa i remonty dróg, chodników, parkingów, usługi ogólnobudowlane, kanalizacyjne, oznakowanie pionowe i poziome ulic, sprzedaż materiałów drogowych, odśnieżanie ulic, chodników i parkingów