Głównym kierunkiem działalności firmy od chwili założenia jest branża drogowa, a w szczególności wykonawstwo w zakresie:


1. Budowa , modernizacja i remonty ulic:


2. Oznakowanie ulic : pionowe i poziome.


3. Budowa i modernizacja placów zabaw.


4. Odśnieżanie ulic, chodników, parkingów.

Do wykonania w/w robót drogowych posiadamy wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczny sprzęt i zaplecze techniczne. W posiadaniu firmy m.in. są kotły do wyrobu masy asfaltowej, koparki, samochody ciężarowe służące do przewozu materiałów budowlanych i sprzętu, piły do cięcia asfaltu, walce drogowe.

Obecnie zatrudniamy ok. 30 osób, które mogą uczestniczyć w realizacji prac.


STRONA GŁÓWNA

Budowa i remonty dróg, chodników, parkingów, usługi ogólnobudowlane, kanalizacyjne, oznakowanie pionowe i poziome ulic, sprzedaż materiałów drogowych, odśnieżanie ulic, chodników i parkingów