"DROMO" sp. j. działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000060671.

Firma rozpoczęła działalność gospodarczą w 1991r. w nastawieniu na branże drogową w której się wyspecjalizowała. Z biegiem lat w odpowiedzi na oczekiwania klientów zaczęła rozszerzać działalność w kierunku kompleksowego utrzymania i wykonania nawierzchni drogowych ( remonty, odśnieżanie, oznakowanie), jak również robót towarzyszących dotyczących m.in. wykonywania robót ogólnobudowlanych połączonych z wykonawstwem instalacji wodno-kanalizacyjnych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Prowadzi również działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni.

stat4u

Budowa i remonty dróg, chodników, parkingów, usługi ogólnobudowlane, kanalizacyjne, oznakowanie pionowe i poziome ulic, sprzedaż materiałów drogowych, odśnieżanie ulic, chodników i parkingów